Informacja dotycząca składania wniosków o pozwolenie na budowę
11 grudnia 2015

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie zobligował starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu do prowadzenia elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru zgłoszeń (system RWDZ) .

Ze względu na szczegółowość danych zamieszczanych w rejestrze, a dotyczących zarówno informacji pochodzących z wniosku o pozwolenie na budowę, jak i danych z projektu budowlanego, od dn. 1 stycznia 2016 r. rejestrowane będą tylko kompletne wnioski o pozwolenie na budowę, tj. z załączonym projektem budowlanym.
Złożenie niekompletnego wniosku (bez projektu budowlanego) uniemożliwi jego rejestrację w systemie i nadanie biegu sprawie. Wniosek taki pozostanie bez rozpoznania.

W związku z tym, przed złożeniem wniosku w kancelarii starostwa należy potwierdzić jego kompletność w wydziale Budownictwa i Architektury (pok. 207, 205).

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!