Informacja dotycząca umów użyczenia na instalacje OZE
17 czerwca 2019

Informacja dotycząca zawierania umów użyczenia pomiędzy Gminą Ludwin a osobami które złożyły ankiety zarówno w 2016 r jak i 2019  r. na zakup i montaż instalacji OZE.

Mieszkańcy którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie za pomocą ankiet  na zakup i montaż instalacji OZE proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ludwin w celu podpisania umów użyczenia.

Warunki w ramach jakich umowa może zostać zawarta:

  • podpisywanie umów użyczenia nastąpi w terminie od dnia 17.06.2019 r. do dnia 10.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy Ludwin w sekretariacie.
  • Umowy użyczenia muszą podpisać wszyscy właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości.
  • właściciele oraz współwłaściciele powinni przedstawić akt notarialny lub wyciąg z księgi wieczystej który jest dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
  • Właściciele i współwłaściciele w trakcie podpisywania umowy muszą posiadać ważny  dowód osobisty.
  • Właściciele nieruchomości z miejscowości na których dokonano zmiany numeru ewidencyjnego działki i zaplanowano usytuowanie instalacji powinni posiadać  aktualny wydruk wypis z rejestru gruntów.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 81 757 09 01  lub w sekretariacie Urzędy Gminy Ludwin.

Umowa użyczenia OZE – wzór

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!