Informacja – ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
21 lutego 2023

Wójt Gminy Ludwin informuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

W związku z powyższym, by ułatwić mieszkańcom dostęp do tej informacji, zgłoszenia zbiorników bezodpływowych zostały rozesłane do mieszkańców wraz z drukami opłat za wywóz odpadów komunalnych.

W/w zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Ludwinie do pokoju nr 11  (parter przy schodach) do dnia 31.03.2023.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1  w\w ustawy poniżej publikujemy wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Ludwin:

  • Jarosław Janek, Ludwin-Kolonia – tel. 608 415 431
  • Artur Cios, Milejów – tel. (81) 75 72 207 lub 601 277 567
  • Sławomir Kozak – tel. 601 276 070
  • Andrzej Pawlak, Usługi Asenizacyjne AMADEKO, Kajetanówka – tel. 507 114 147
  • EKO-KRIS Krzysztof Jurek, Łęczna ul. Górnicza 14/24 NIP: 7132372759, REGON 524428070 tel. 516 730 780
  • Czarnecki Marian, Dratów – tel.605 853 045

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod nr 81 75 70 018

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!