OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ludwin z dnia 19 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
19 września 2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ludwin

z dnia 19 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z uchwałą nr XXXIV/215/2018  Rady Gminy w Ludwinie z dnia 25 maja  2018 r. w sprawie podziału Gminy Ludwin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( DZ.URZ.WOJ 2018.3124) przekazuje informację:

 

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Miejscowości: Ludwin-Kolonia, Ludwin Hala sportowo-widowiskowa, Ludwin-Kolonia 20A, 21-075 Ludwin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Miejscowości: Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic, Grądy, Zezulin Drugi Szkoła Podstawowa, Zezulin Niższy 70, 21-075 Ludwin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Miejscowości: Piaseczno, Rogóźno, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Czarny Las, Rozpłucie Pierwsze Szkoła Podstawowa, Piaseczno 37, 21-075 Ludwin
4 Miejscowości: Dratów numery od 1 – 80B, Dratów numery od 81 – 159, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń Szkoła Podstawowa, Dratów 84, 21-075 Ludwin
5 Miejscowości: Kaniwola numery od 1 do 76D, Kaniwola numery od 77 do 88, Kobyłki, Uciekajka Remiza OSP, Kaniwola 76, 21-075 Ludwin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Ludwin najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Ludwin 

/ – / Andrzej Chabros

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!