Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
9 czerwca 2020

Na podstawie § 6 ust. 5   Uchwały nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych  w kraju,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zgłoszenie na członków komisji może zostać:

1) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w godzinach pracy urzędu,
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected].

2) przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;

3) doręczone bezpośrednio do urzędu gminy.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu gminy.

Tel. kontaktowy pod  którym zainteresowani  będą  mogli uzyskać  informacje  o sposobie przyjmowania  zgłoszeń:

Anna Giszczak  – Urzędnik Wyborczy  tel: 609 676 541

Szymon Czech – Sekretarz Urzędu Gminy tel: 605 177 430

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!