Informacja o wprowadzeniu zmnian dotyczących utrzymaniu czystości na terenie Gmniy Ludwin
2 października 2008

Wójt Gminy Ludwin informuje:
– uchwałą nr XVII/82/08 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 31 lipca 2008 r.,
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVIII/89/08 Rady Gminy w Ludwinie
z dnia 28 sierpnia 2008 r., określono obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie pozbywaniania się z terenu nieruchomości odpadów niebezpiecznych:
– w dniu 30. 09. 2008 r. podpisano umowę na odbiór i przekazywanie odpadów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Polska Korporacją Reciklingu Spółka Z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 17D, 21-234 Lublin.
– Wójt Gminy Ludwin jest w trakcie postępowania na zamówienie:
a) kontenerów KP-7, szt. 49 – pojemniki przystosowane do segragacji opadów: papier,szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, baterie;
b) pojemników dla prywatnych użytkowników: 120 l, 240 l w sumie około 1350 szt.
Informacja o wyniku potępowania na w/w zamówienie, będzie zamieszczona w najbliższym terminie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!