Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia – Zapytanie ofertowe 2/2016
9 maja 2016

dotyczy: zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Ludwin”

Ludwin, dn. 9.05.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Ludwin
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Ludwin niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu pn. „Energia ze słońca w gminie Ludwin” współfinansowanego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na inwestycję związaną z instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ludwin. Opracowanie należy sporządzić dla poszczególnych gospodarstw domowych.
3. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 20 maja 2016 r.
4. Kryterium oceny ofert (100%) – cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym.
5. Ofertę i informację dotyczącą ceny oferty uzyskano od:
1) AdMat-Eko Martyna Piecuch, ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn – ilość punktów: 100,00
2) Alfa -Tech Sp. z o.o., ul. Ks. St. Brzóski 17, 21-400 Łuków – ilość punktów: 28,58
3) PK Energia Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa – ilość punktów: 49,31
4) MBT Jarosław Kołodziejczyk, al. Kraśnicka 71A, 20-718 Lublin – ilość punktów: 35,77
5) Kolormix Błaszczyk Robertm ul. Żbikowska 30 m. 24, 05-820 Piastów – ilość punktów: 53,53
6) AZEnergia Damian Dobrowolski, ul. Popiełuszki 48, 21-400 Łuków – ilość punktów: 61,76
7) Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn – ilość punktów: 72,47
8) Green Energy Paweł Ołtarzewski, u. Wolska 155J, Wola Aleksandra, 05-119 Legionowo – ilość punktów: 13,34
6. Informacje uzyskano w dniach 26 – 29 kwietnia 2016 roku.
7. Wybrano wykonawcę: nr 1 – AdMat-Eko Martyna Piecuch, ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn.
8. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!