Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26 listopada 2015

IRG.271.24.05.2015

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający – Gmina Łęczna informuje, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Łęczna” znak: IRG.271.24.2015, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Informacja_o_wyborze_oferty-na_strone_.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!