Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert
20 kwietnia 2011

z dnia 14.02.2011 r. na realizację w 2011 r. zadań gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1. W dziale kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Ochrona dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i bioróżnorodności:
a) „Natura, tradycja, gościnność” – Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!