Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
19 maja 2014

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) – Wójt Gminy Ludwin podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 73 o pow. 0,3400 ha położonej w obrębie Kaniwola, gminy Ludwin, zapisanej w Kw Nr LU 1S/00004838/8.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 08 maja 2014r. w pokoju nr 11, w Urzędzie Gminy, w Ludwinie o godz. 10ºº. Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 28.03.2014 r.
Cena wywoławcza wynosiła 45 000,00 zł.
Do przetargu zostali dopuszczeni: P. Ryszard i Lucyna małż. Gołębiowscy.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę P. Ryszarda i Lucynę małż. Gołębiowscy.
Cena sprzedaży wyniosła 45 500,00 zł.
Informacja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 7 (siedmiu dni) od dnia 16 – 22.05.2014r.

inf_Kan_IV.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!