INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
30 marca 2018

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.) – Wójt Gminy Ludwin podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rogóźno nr 457/7 o pow. 0,31 ha.

Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych nr LU1I/00143883/5.
Przetarg został przeprowadzony w dniu 22 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Ludwinie
o godz. 10ºº.
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 15.02.2018 r.
Cena wywoławcza wynosiła 100 000,00 zł.
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Osób niedopuszczonych nie było.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nie wyłoniono kandydata na nabywcę w/w nieruchomości.
Informacja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres
7 (siedmiu dni) tj. 30.03-06.04.2018 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!