Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości
17 stycznia 2014

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 73 o pow. 0,3400 ha położonej w miejscowości Kaniwola.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Ludwin podaje
do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 73 o pow. 0,3400 ha położonej w obrębie Kaniwola, gminy Ludwin, zapisanej w Kw Nr LU 1S/00004838/8.
W dniu 09 stycznia 2014r. w pokoju nr 10, w Urzędzie Gminy, w Ludwinie o godz. 10ºº został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 73 o pow. 0,3400ha położonej w obrębie gminy Ludwin Nr 7.
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 18.11.2013 r.
Cena wywoławcza wynosiła 60 000,00 zł.
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Nie wyłoniono kandydata na nabywcę w/w nieruchomości.
Informacja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 7 (siedmiu dni) od dnia 17 – 23.01.2014 r.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

inf_Kan_III

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!