INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 czerwca 2020 r.
17 czerwca 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,
że z dniem 13 czerwca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1031) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem
epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 964), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966), rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 991) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1006) pozostają bez zmian
i są obowiązujące.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

rozp. RM z 12.06.2020 r. poz. 1031

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!