INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r.
24 czerwca 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,
że z dniem 20 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazujące
ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia traci moc:
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 966),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 991),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1006),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031).
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!