Informacja z otwarcia ofert
15 czerwca 2020

OSP.01.2020                                                                       Rogóźno, dn.15.06.2020 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) OSP Rogóźno informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno”

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

790.000,00 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy zł brutto), 642.276,42 zł netto (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 42/100 zł netto).

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne– cena oferty brutto: 798.270,00 zł brutto, termin wykonania: do 31.10.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące.

 

 

Podpisał:

Prezes OSP Rogóźno

Waldemar Taracha

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!