Informacje dotyczące ofert – Za.271.10.2016
5 października 2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2016 roku” – Znak postępowania: Za.271.10.2016 – wpłynęły trzy oferty.

1. Na sfinansowanie zamówienia zostały przeznaczone następujące kwoty:
1) Zadanie 1 – 28.552,50 zł netto,
2) Zadanie 2 – 14.847,00 zł netto,
3) Zadanie 3 – 19.295,00 zł netto.
2. W terminie oferty złożyli:
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa, cena brutto: 48.543.06 zł, termin płatności: 30 dni, termin gwarancji: 3 miesiące – Zadanie 1,
2) Tola Robert Nowicki, 21-075 Ludwin, Zezulin Niższy 51, cena brutto: 17.889,12 zł, termin płatności: 30 dni, termin gwarancji: 12 miesięcy – Zadanie 2,
3) Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, cena brutto: 23.732,85 zł, termin płatności: 21 dni, termin gwarancji: 20 miesięcy.
3. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!