Informacje dotyczące ofert – Za.271.8.2016
28 listopada 2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w m-sc Kocia Góra, Zezulin Niższy i Rogóźno, Gmina Ludwin” wpłynęło pięć ofert.

1. Na sfinansowanie zamówienia została przeznaczona kwota 209.114,00 zł netto.
2. W terminie oferty złożyli:
1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 38B, cena brutto: 256.350,33 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy
2) Strabag Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, cena brutto: 299.747,44 zł, okres gwarancji: 24 miesiące
3) Fedro Sp. z o.o., 08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1, cena brutto: 227.953,44 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7, cena brutto: 226.903,29 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy.
5) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. 21-200 Parczew, ul. 11-go Listopada 170, cena brutto: 234.912,78 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy.
3. Termin wykonania zamówienia: 14.10.2016 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!