Informacje dotyczące ofert – Za.271.9.2016
5 października 2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 1.564.242,74 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” wpłynęła jedna oferta.

1. Na sfinansowanie zamówienia została przeznaczona kwota 178.223,94 zł netto.
2. W terminie ofertę złożył:
1) Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców, cena brutto: 175.253,58 zł, oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym: 7,90 %.
3. Termin wykonania zamówienia: 27.01.2017 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!