Klub Akacjowa – poszerzanie zakresu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
19 grudnia 2008

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
przystępuje do realizacji zadania:
„Klub Akacjowa – poszerzanie zakresu usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Łęczyńskiego”.

Celem projektu jest utworzenie trwale działającej grupy samopomocowej „Klub Akacjowa”.

W ramach Klubu odbywają się cykliczne spotkania o charakterze:
• edukacyjnym
• terapeutyczno – wspomagającym
• integrującym
• rozwijającym
• wspierającym

Ponadto w miesiącu grudniu przewidziane są spotkania psychoedukacyjne
z lekarzem psychiatrą.
Uczestnictwo w spotkaniach jest pozbawione wszelkich wymagań formalnych.
Oferujemy pełną dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę.
Spotkania klubowe odbywają się w każdą środę w godz. 1600 – 1800
w siedzibie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
przy ul. Akacjowej 11.

SERDZECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkie osoby zainteresowane udziałem spotkaniach „Klubu Akacjowa”.

Osoba do kontaktu:
Beata Ponurek
tel. 0-81 462-72-74

Zadanie jest współfinansowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej oraz ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!