Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 maja 2015 roku
20 maja 2015

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 8 pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych ( M. P. poz. 185 ) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 2 sierpnia 2015 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu wyborczym nr 11, do Rady Gminy Ludwin informuję, że w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9B, w godzinach urzędowania (od 8.00 do 15.00) przyjmowane będą:

1. zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zamiarze zgłaszania
kandydatów na radnego, w terminie do dnia 25 maja 2015 roku,
2. zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej, w terminie
do dnia 3 czerwca 2015 roku.
Wzory dokumentów związanych z wyborami ( tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów do komisji wyborczych są dostępne na stronie internetowej www.pkw.gov.pl )

Komisarz Wyborczy
Lublinie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!