Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Łęczyńskiego
17 marca 2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Łęczyńskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Łęczna, Puchaczów, Cyców). Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

 

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość.

W takim celu należy przesłać na adres [email protected] skan lub zdjęcie podpisanego pisma o potrzebie uzyskania porady wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Wzory dokumentów  w załączeniu.

KOMUNIKAT

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc 1

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!