Komunikat Wójta Gminy Ludwin dotyczący strat w oziminach
29 marca 2012

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Ludwin dużych strat w oziminach powstałych na skutek wymarznięcia upraw Wójt Gminy Ludwin zwraca się z prośbą do producentów rolnych o jak najszybsze informowanie o poniesionych szkodach komisję gminną utworzoną do szacowania strat.

Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w zasiewach wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej (w stosunku do 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły straty), będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt klęskowy na wznowienie produkcji rolnej.

Jeżeli w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom strat musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika, w obu zakresach – roślinnym i zwierzęcym.

Jeśli pojawią się wiadomości o innych formach pomocy lub innym sposobie szacowania strat, Urząd Gminy niezwłocznie o tym poinformuje.

Zgłoszenia można składać w terminie do 13 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy w Ludwinie (Agronomówka, I piętro, pokój 12).

Druki oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy lub z naszej strony internetowej.

Oświadczenie rolnika uprawy 2012
Oświadczenie rolnika uprawy 2012

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!