Komunikat Wójta Gminy Ludwin
8 września 2011

W związku z występującymi w ostatnich latach wyjątkowo niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi, związanymi z obfitymi opadami, powodującymi zalewania i lokalne podtopienia oraz utrzymywanie się wysokiego poziomu wód gruntowych,
przypominam i apeluję do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonaniu obowiązku konserwacji i bieżącego utrzymania tych urządzeń w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Obowiązek utrzymania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowych wynika wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 201 r.
– Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ.

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów.

Decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji wydaje Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków określonych ustawą.

Wójt
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!