Konkurs ,,Bezpieczna i piękna wieś”
12 maja 2009

1.Celem konkursu jest podniesienie bezpieczeństwa i estetyki wyglądu terenów wiejskich. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do zadbania o bezpieczeństwo, warunki higieniczno – sanitarne i estetykę zagród wiejskich jak również instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Ludwin /Szkół sklepów, zakładów produkcyjnych itp./
Konkurs powinien skłaniać mieszkańców sołectw i kierowników jednostek do podejmowania i kontynuowania ,prac porządkowych, podnoszenie estetyki i wyglądu swoich posesji.

2. Konkurs organizowany jest w jednym etapie w 4 kategoriach:
a. na najbardziej bezpieczną posesję wiejską
b. na najbardziej zadbaną część estetyczną posesji wiejskiej
c. na najbardziej bezpieczną i estetyczną posiadłość domów jedno i wielorodzinnych
d. na najbardziej bezpieczny i estetyczny teren wokół instytucji, sklepu, zakładu produkcyjnego.
3.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uprzednich komisyjnych kwalifikacjach przez Komisję.
4.Głównym organizatorem jest Urząd Gminy.
5. Warunkiem udziału we konkursie jest zgłoszenie deklaracji wg załączonego wzoru po zapoznaniu się z regulaminem.
b) zgłoszenia /o którym mowa wyżej przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat mieszczący się w Urzędzie Gminy w Ludwinie p. Anna Czarnecka tel. 7570901 /do dnia 15 maja 2009r.
6. Termin konkursu:
a) kwiecień /maj – ogłoszenie konkursu i przyjmowanie deklaracji
b) maj – dokonanie lustracji przez przedstawicieli komisji
c) wrzesień – podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników.
Wykonanie wystawy pokonkursowej.
7. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody w każdej kategorii.

Ludwin, dnia 15 kwiecień 2009r.
[i]
Z – ca Wójta

Sławomir Czubacki[/i]

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA 2
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA 2
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA 2
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA 2

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!