Konkurs na zgłoszenie znalezienia martwego dzika – II edycja.
13 marca 2018

Marszałek Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na zgłoszenie znalezienia martwego dzika.

Uczestnik biorący udział w konkursie zgłasza odnalezienie tuszy padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym) do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po potwierdzeniu tego faktu dokonuje pisemnego poświadczenia na wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Uczestnik ten składa do właściwego urzędu gminy wniosek o wypłatę nagrody na formularzu zamieszczonym w załączniku (zał. nr 1) wraz z poświadczeniem zgłoszenia otrzymanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Do wniosku o wypłatę nagrody należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu.

Zakończenie konkursu wyznacza się na dzień 29 czerwca 2018 r. Przez zakończenie konkursu rozumie się datę zgłoszenia znalezienia padłego dzika do urzędu gminy.
Za dziki zgłoszone po terminie nagroda nie będzie wypłacona.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Szczegóły i Regulamin konkursu znajdują się w załączniku.

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami.d
Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami.d
Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami.d
Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami.d
Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!