Konkurs plastyczny jak zapobiegać pożarom
25 października 2012

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ” Zapobiegajmy Pożarom”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin, dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.

I – eliminacje środowiskowe- powinny być zakończone do 31 października
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – powinny być zakończone do 30 listopada.
III – eliminacje powiatowe – powinny być zakończone do 31 grudnia
IV- eliminacje wojewódzkie – powinny być zakończone do 31 stycznia.
V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZOW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl oraz przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace.

Dla laureatów szczebla krajowego organizowane są warsztaty artystyczne jako forma nagrody i pomocy warsztatowej dla młodych twórców. Nagrodzone prace prezentowane są w formie wystaw. Wyniki konkursu ogłaszane są w czasopiśmie „Strażak”.

Fot. Archiwum

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!