Konsultacje projektu RPO na lata 2014-2020
21 października 2013

W dniu 22 października (wtorek) o godz. 12 w hali widowiskowo-sportowej w Ludwinie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski zorganizuje łącznie dziesięć spotkań. Na ich miejsca wybrano: Urzędów, Głusk, Nielisz, Ludwin, Łaszczów, Żyrzyn, Biłgoraj, Rudą Hutę, Borki i Milanów. W każdym wezmą udział przedstawiciele dwóch powiatów. Dzięki temu konsultacje obejmą obszar całego województwo. – Ludwin został wybrany dla powiatów łęczyńskiego i lubartowskiego. Zaproszenia zostały skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO, w szczególności do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych. Spodziewamy się około dwustu gości. Swój przyjazd zapowiedział również marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman – powiedział wójt gminy Andrzej Chabros
„Na spotkaniach omówiony zostanie Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy Unii Europejskiej oraz zmian w stosunku do obecnego okresu unijnej pomocy w zakresie zasad finansowania, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych siedmiu latach. Konsultacje to także okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa dotyczących sposobu wdrażania programu oraz propozycji założeń na temat realizacji projektów. Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli okażą się zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu RPO 2014-2020” – informuje strona internetowa portalu RPO.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!