Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027
12 stycznia 2023

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego. Zachęcamy sąsiednie gminy i ich związki, instytucje społeczne i podmioty gospodarcze oraz mieszkańców, do zgłaszania uwag i opinii dotyczących dokumentu Strategii.
Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego
Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027, który powstał z woli samorządów tworzących obszar funkcjonalny w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, w skład którego wchodzą: Gmina Gorzków, Gmina miejska Krasnystaw, Gmina wiejska Krasnystaw, Gmina Ludwin, Gmina Łęczna, Gmina Mełgiew, Gmina Milejów, Gmina Piaski, Gmina Rybczewice, Gmina Spiczyn, Gmina Wólka.
W procesie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego zastosowano model partycypacyjno- ekspercki. Analiza uwzględnia różnorodne aspekty potencjału społeczno-gospodarczego i przestrzennego, ze szczególnym priorytetem dla szeroko pojętego sektora turystyki. Na każdym etapie opracowywania projektu strategii, zadbano o jego spójność z dokumentami nadrzędnymi na poziomie krajowym i regionalnym, w szczególności spójność z założeniami polityki poziomu krajowego i regionalnego. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027, pozwoli na efektywne prowadzenie polityki prorozwojowej obszaru i podejmowanie kluczowych działań z punktu widzenia poprawy jakości życia jego mieszkańców, a także rozwoju gmin jako jednostek samorządu terytorialnego. Strategia jest także jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających skorzystanie z licznych instrumentów finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w projekcie, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza, który należy przesłać elektronicznie na adres: [email protected] lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski (pok. nr 1), w terminie od 16.01.2023 r. do 21.02.2023 r. Zgłoszenia po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Formularz_uwag_OFJIIIS

Projekt – Strategia Rozwoju Ponadlokalnego OF Szlaku JIIIS na lata 2021-2027

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!