Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
6 października 2023

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Ludwinie przypomina mieszkańcom, że zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.
Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Ludwin, zobowiązany był do dnia 31.03.2023 r. do wypełnienia „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków” .
Na podstawie zgłoszeń sporządzana jest aktualna ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dalszym etapem prac nad ewidencją będzie przeprowadzana na terenie Gminy Ludwin kontrola bezpośrednio na nieruchomości.
Kontrola rozpocznie się w dniu 09.10.2023 r. podczas spisywania wodomierzy (przewidywane terminy spisu wodomierzy umieszczone są na stronie Urzędu Gminy )
W celu usprawnienia przeprowadzenia kontroli prosimy o wcześniejsze przygotowanie przez właścicieli nieruchomości/użytkowników :
– rachunków, faktur, paragonów, dowodów wpłaty za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!