Lasy po nowemu
6 listopada 2012

Tylko do 18 listopada br. zainteresowani będą mogli składać wnioski i zastrzeżenia w sprawie planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych z Gminy Ludwin.

Trzeba zwrócić uwagę, że plany obejmują nie tylko tereny leśne wg zapisu w ewidencji gruntów, ale także dotychczasowe użytki rolne, pola i łąki, które wskutek długotrwałego odłogowania pokryły się roślinnością leśną. Dlatego wskazane jest, aby z dokumentem zapoznali się wszyscy właściciele gruntów.
Czym skutkuje opisanie danych pól pokrytych samosiewnym lasem w planach leśnych? Mówi o tym art. 20 pkt. 2 ustawy o lasach: W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu.
Po zatwierdzaniu planu dotychczasowe działki rolne mogą zostać przeklasyfikowane na leśne. Ich właścicielom zostanie naliczony podatek leśny (od momentu, gdy wiek drzew przekroczy 40 lat) – w tym roku 41 zł/ha. Jeśli klasa bonitacji gruntu była określona na V lub VI właściciel w ogóle nie płacił podatku rolnego.
Przeklasyfikowanie na grunt leśny w znacznym stopniu komplikuje plany inwestycyjne oraz powoduje powrót do pierwotnej formy użytkowania.

Zawiadomienie z dnia 22.10.2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów pn. „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu” dot. prywatnych właścicieli lasów na terenie Gminy Ludwin. Projekty są dostępne do wglądu przez okres 30 dni, tj. od 17 października do 18 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ludwinie, w budynku „Agronomówki” II piętro, pok. 12 w godz. 7.30 – 14.30, tel. (81) 757-06-75.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!