Modernizacja budynku remizy w Zezulinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
27 października 2014

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. „Odnowa i Rozwój Wsi”.

BENEFICJENT: Gmina Ludwin.

CELE: Zwiększenie aktywności i integracji społecznej oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców miejscowości Zezulin, poprzez remont remizo-świetlicy służącej jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

OPIS OPERACJI: Przeprowadzono remont połączony z robotami ziemno-rozbiórkowymi. Odnowiono stolarkę drzwiową i okienną, tynki i okładziny, elewację, elementy poddasza, a także malowanie. Zainstalowano zestaw wodomierzowy, instalację wody ciepłej i zimnej, kanalizację sanitarną i wentylacyjną, centralne ogrzewanie, instalację odgromową.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 391 146,07 zł

Koszty własne: 305 146,07 zł

Kwota pomocy: 86 000,00 zł

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!