Nabór na bezpłatne szkolenie Pracownik robót wykończeniowych
9 stycznia 2012

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie oraz Stowarzyszenie LGD „Polesie”
z siedzibą w Cycowie realizują projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie trwa nabór uczestników na bezpłatne szkolenie „Pracownik robót wykończeniowych”.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wskazane warunki:

1. rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub domownicy rolników,

2. zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego lub łęczyńskiego województwa lubelskiego

Szkolenie „Pracownik robót wykończeniowych” obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych i 200 godzin praktycznych.

Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia otrzyma bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie odbywać się będzie w Lublinie w weekendy (piątek-niedziela), a każdemu uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną – dodatkowo zwrot kosztów opieki.

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia uzyska zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności, zgodne z Rozporządzeniem MEiN z dnia 03.02.2006 r.

Otrzymane zaświadczenie oraz wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału
w projekcie ułatwią znalezienie pracy w zawodzie pracownika robót wykończeniowych (remonty, malowanie pomieszczeń, kładzenie glazury, paneli itp…).

Rekrutacja odbywa się i szczegółowych informacji udziela:

Biuro Projektu:

ul. Unicka 4 lok. 206

20-126 Lublin

tel. 81 442 00 15 lub 81 448 28 58

e-mail : [email protected]

lub : [email protected]

Punkt Doradczo-Rekrutacyjny

ul. Nowa 1, pok. 4

21-070 Cyców

tel. 82 567 79 24 lub

kom. 691 080 460

e-mail: [email protected]

Z poważaniem

Przemysław Czerwiński

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

ul. Unicka 4, pok. 206

20-126 Lublin

tel. +48 81 448 28 58

+48 81 442 00 16

fax. +48 81 442 00 15

e-mail: [email protected]

skype: przemek.rozwojlokalny

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!