NABÓR WNIOSKÓW – STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2023/2024
28 sierpnia 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie informuje, że 1 września 2023r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski o stypendium szkolne będzie można składać w terminie od 1 do 15 września. Natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego: od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego.

Przypominamy, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota ta wynosi 600 zł na osobę w rodzinie) oraz w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje m.in: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane jest na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wymagane dokumenty dotyczące ubiegania się o stypendium szkolne są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ludwinie, pok. nr 3.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (81) 7570335 wew. 22.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!