Nagrody za ogrody
7 maja 2012

Wójt Gminy Ludwin ogłasza kolejną edycję konkursu „Bezpieczne i piękne gospodarstwo, posesja, instytucja”.

Projekt realizowany jest jako zadanie publiczne gminy z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz w ramach inicjatywy „Ochrona dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i bioróżnorodności” pn. „Pamiętajmy o ogrodach – oazach tradycji i natury”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego.
Celem konkursu jest:
1) zwiększenie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych – w części gospodarczej, na posesjach domków jednorodzinnych i instytucjach,
2) estetyczne zagospodarowanie części rekreacyjnej terenu,
3) zachowanie dawnych gatunków roślin ozdobnych oraz ich siedlisk (ogrodów babcinych).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie gospodarstwa, posesji lub instytucji oraz umożliwienie przeprowadzenia przeglądu i oceny przez komisję. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi podczas festynu „Pożegnanie Lata”.

Zgłoszenia – pod nr tel. 81 7570901 (Sekretariat UG) lub 605763027 (SKPŁ) – przyjmowane będą do 22 maja 2012 roku.

Deklaracja zgłoszeniowa

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!