NIE PAL ŚMIECI !
7 maja 2019

W związku z częstymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Ludwin dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania”.

Spalanie odpadów jest głównie przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe.

Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię.     Paląc śmieci w piecu niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominie, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.

Pamiętajmy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie, naszych bliskich i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Przepisy  prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe butelki, zużyte opony, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 111 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz.U. z 2013  r. poz. 21 z późn.zm.) termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami grozą sankcje nawet do 5000 zł.

Poza tym zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymywaniu czystości                   i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) zapewniają właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości                       w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór każdej ilości odpadów.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Ludwin apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy.

Za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy zdrowiem i życiem własnym oraz swoich najbliższych, a zwłaszcza dzieci.


Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!