Nowa biblioteka na miarę przyszłości
23 stycznia 2018

Od początku istnienia Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie nie miała odpowiedniej siedziby na miarę jej potrzeb i możliwości rozwoju. Mieściła się w dwóch małych pomieszczeniach, w których brakowało miejsca na zbiory, stanowiska komputerowe oraz pomieszczenia do organizacji imprez kulturalnych. Ale już wkrótce to się zmieni, bo placówka znajdzie dla siebie miejsce w nowoczesnym budynku, spełniającym wszelkie oczekiwania.

Uchwalony przez Radę Ministrów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictw, dał naszej bibliotece możliwość przystąpienia do programu zdefiniowanego jako Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Celem programu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, przekształcanie w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego, poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych.

W styczniu 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Ludwin złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”. Operatorem Priorytetu został Instytut Książki w Krakowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Dzięki temu zabiegowi udało się pozyskać 1,94 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji biblioteka pokryje ze środków własnych gminy. Prace budowlane  rozpoczęły się w grudniu 2016 roku i  idą zgodnie z harmonogramem a zakończenie realizacji przewiduje się na 31 grudnia 2019 roku.

Przystępując do programu ludwińska biblioteka będzie mogła wykonać szereg zadań związanych z rozbudową, modernizacją oraz wyposażeniem nowego obiektu. Planowana inwestycja obejmuje powstanie dwupiętrowego budynku o powierzchni ponad 1600 mkw., dzięki temu rozszerzenie oferty biblioteki, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług, a także umożliwi działania wykraczające poza tradycyjne jej funkcje. Powyższe cele będą mogły być realizowane poprzez nowe pomieszczenia, które powstaną dzięki temu projektowi, a będą to: nowocześnie wyposażona czytelnia i wypożyczalnia z wydzielonymi strefami dla różnych grup użytkowników, sala wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym, służąca organizacji wszelkiego rodzaju imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Wszystkie występy będą się organizowane na scenie, która zostanie przygotowana wraz z garderobą dla artystów.

Na piętrze znajdzie się sala szkoleniowo-informatyczna, kącik zabaw dla najmłodszych, sala „Przystań Seniora” służąca potrzebom miejscowego Klubu Seniora oraz sala ze stałą ekspozycją poświęconą patronowi biblioteki, pisarzowi Andrzejowi Łuczeńczykowi. Ponadto powstanie gabinet doświadczeń umożliwiający organizowanie warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży, pracownia plastyczna i studio nagrań. Rozwiązanie techniczne budynku, po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń teleskopowych, pozwoli na wykorzystanie tarasów widokowych na mini obserwatoria astronomiczne. Projekt zakłada również zakup nowoczesnego wyposażenia, dostosowanego do charakterystyki wnętrza oraz sprzętu elektronicznego i multimedialnego, służącego podnoszeniu umiejętności cyfrowych mieszkańców. Zostaną zakupione nowoczesne meble, komputery, telewizor, wrzutnia książek umożliwiająca zdawanie książek poza godzinami pracy biblioteki, wyposażenie studia nagrań i obserwatorium astronomicznego oraz licznik odwiedzin.  – Ideą przewodnią projektu jest stworzenie przestrzeni, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, miejsca spotkań dla różnych osób, począwszy od najmłodszych użytkowników, aż do tych najstarszych, dla których biblioteka stanie się alternatywą przyjemnego zagospodarowania i spędzenia czasu wolnego – wyjaśnia wójt gminy Ludwin Andrzej Chabros. – Biblioteki w dzisiejszych czasach zmieniają się, mają coraz więcej funkcji. A inwestowanie w kulturę to istotny składnik funkcjonowania naszej gminy, w której biblioteka zawsze pełniła i nadal pełnić będzie ważną rolę. Mam nadzieję, że dzięki nowemu budynkowi i nowym możliwościom poprawi się komfort korzystania, poszerzy zakres możliwości, a czytelnicy szybko docenią to nowoczesne i przyjazne miejsce do spotkań oraz integracji. Głęboko wierzę, że modernizacja ludwińskiej biblioteki jest bardzo potrzebna naszym mieszkańcom i że będzie przynosić oczekiwane, wymierne efekty – dodał wójt.

– Myślę, że każdy czytelnik, bądź użytkownik znajdzie inspirację dla siebie i chętnie będzie do nas wracał. Mam nadzieję, że nowa biblioteka stanie się wizytówką naszej gminy, że to właśnie tutaj powstanie miejsce, które chętnie będą odwiedzali zarówno mieszkańcy, jak i turyści mieszkający u nas od wiosny do późnej jesieni. Do tej pory nie dysponowaliśmy odpowiednimi warunkami, również do koordynacji działań na rzecz promocji regionu i aktywizacji społeczności lokalnej. Teraz takie możliwości już otrzymamy. Jednak raz jeszcze pragnę podkreślić, że celem najważniejszym biblioteki jest i będzie promocja książki i czytelnictwa. O tym nie możemy zapominać. Ale idąc z duchem czasu, chcemy zaproponować szerszą i różnorodną ofertę, która będzie spójna z planem rozwoju biblioteki, a także potrafiła sprostać oczekiwaniom jej użytkowników.

 

 

 

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!