Nowy nabór wniosków w ramach Programu PL04
2 stycznia 2014

Informujemy, iż w końcu grudnia 2013 r. bądź na początku 2014 roku planowany jest dodatkowy nabór wniosków dla Programu PL04 – rezultat: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”.

Nabór adresowany będzie do przedsiębiorstw, a jego cel to uzyskanie maksymalnego wskaźnika redukcji/uniknięcia emisji CO2. Do zagospodarowania jest kwota oszczędności (ok. 50 mln zł) ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego powstałych w ramach projektów przemysłowych. Wsparciem zostaną obięte projekty modernizacji lub wymiany istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Priorytetowo traktowane będą projekty o najwyższym wskaźniku redukcji/uniknięcia emisji dwutlenku węgla (minimalna wymagana wartość to 100 tys. ton/rok).

Operator Programu zastrzega, iż powyższa informacja nie jest wiążąca, ani ostateczna, a jej treść może ulec zmianie w procesie decyzyjnym. Nie może, więc być traktowana jako ogłoszenie o naborze, czy też wezwanie do składania projektów.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!