O G Ł O S Z E N I E
8 sierpnia 2012

Utworzenie siłowni w Piasecznie.

Wynik dotyczący oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie powierzenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piasecznie w dniu 27.07.2012 r. pn. „Utworzenie siłowni w Piasecznie” w ramach działania „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Została ona umieszczona na tablicy ogłoszeń, BIP-ie oraz na stronie internetowej w celu wniesienia uwag.
Nie wpłynęły żadne uwagi.
Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie: 4 043,70 zł.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!