O G Ł O S Z E N I E
17 lipca 2012

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.

Na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 187/12 w dniu 21 czerwca 2012 r. przez Wójta Gminy Ludwin na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:
W ramach działu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Wpłynęła jedna oferta, która złożona została przez:
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
Tytuł zadania: „Organizacja i udział w festynie na terenie powiatu łęczyńskiego promującym dziedzictwo kulinarne i zdrowie”
Wysokość przyznanej dotacji: 5 000,00 zł.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!