Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
20 lipca 2012

BAO.604.1.2.2012
Łęczna, dn. 16.07.2012 r.

Gminy Powiatu Łęczyńskiego
wszystkie

W związku z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ.442.1.2011.KK z dnia 06.07.2012 r. data wpływu: 09.07.2012 r. dotyczącym dokumentacji pn. Informacja i analiza materiałów „Studium wykonalności budowy bloków energetycznych 3 i 4 Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie” wraz z tomem 13 Raportu o oddziaływaniu
na środowisko, Częścią 14 „Oceną konsekwencji rozprzestrzeniania transgenicznego w warunkach normalnych i podczas zdarzeń radiacyjnych, Starostwo Powiatowe w Łęcznej przesyła w załączeniu ww. pismo oraz Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lipca 2012 r. w powyższej sprawie, celem umożliwienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postepowaniu przeprowadzanym w trybie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227 z późn. zm.).

Ponadto Starostwo Powiatowe w Łęcznej przesyła elektroniczną wersję dokumenatcji, o której mowa powyżej na adresy e-mailowe poszczególnych gmin.

Otrzymują:
1. Gmina Cyców,
2. Gmina Ludwin,
3. Miasto Łęczna,
4. Gmina Milejów,
5. Gmina Puchaczów,
6. Gmina Spiczyn,

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!