OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUDWIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
8 sierpnia 2023

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 16.08.2023 r. do 06.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin, pokój nr 11 w dni robocze w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Ludwin w zakładce > Urzędowe tablice ogłoszeń > pod adresem:

https://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/246581

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej do Wójta Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, e-mail: [email protected], ePUAP: /94a8ycso8l/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2023 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu zmiana MPZP 15 do publicznego wglądu

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!