Odnawialne źródła energii – informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji na terenie Gminy Ludwin
13 maja 2016

Przygotowanie dokumentacji do wykonania instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w ramach projektu o nazwie „Energia ze słońca w gminie Ludwin”.

Wójt Gminy Ludwin informuje, że przedstawiciele firmy „AdMat – Eko
Martyna Piecuch”, na zlecenie Gminy Ludwin przygotowują dokumentację do
wykonania instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w
ramach projektu o nazwie „Energia ze słońca w gminie Ludwin”. Począwszy
od 14 maja br. będą sukcesywnie przeprowadzać inwentaryzację w budynkach
mieszkalnych zgłoszonych do projektu.
W związku z tymi pracami podajemy następujące informacje:
Wizytacje będą przeprowadzać osoby posiadające identyfikatory firmowe i
pisemne upoważnienie Gminy Ludwin.
W trakcie wizyty nie będą pobierane żadne opłaty.
Nie będą zawierane żadne umowy ani zobowiązania. Jedynym sporządzanym
dokumentem będzie protokół uzgodnień, na bazie którego wykonana zostanie
dokumentacja techniczna. Podpisanie przez właściciela nieruchomości
wymienionego protokołu uważa się za akceptację zaproponowanych rozwiązań
technicznych. Odmowa podpisu oznaczać będzie rezygnację z udziału w
projekcie.
W przypadku braku numeru na nieruchomości prosimy o jego wywieszenie na
kartce umieszczonej na ogrodzeniu lub w widocznym z ulicy oknie.
Należy uporządkować kotłownię w sposób umożliwiający dojście i jej
obejrzenie.
W niektórych sytuacjach w celu dokonania oględzin połaci dachowych
należy zapewnić dostęp także na strych.
Prosimy również o zamykanie psów.
Audytorzy będą pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
20.00.
W przypadku nieobecności właściciela w domu w celu umówienia wizyty
audytorzy będą kontaktować się telefonicznie w godzinach 18.00 – 21.30.
Brak możliwości przeprowadzenia wizytacji wyklucza przystąpienie do
programu.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!