Odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Andrzeja Chabrosa
16 września 2015

W dniu 13 września 2015 r. w Końskowoli odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Podczas uroczystości prestiżową odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymał Andrzej Chabros, wójt gminy Ludwin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. „Odznaka może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw rolnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, wojewody, organu jednostki samorządu terytorialnego, kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, organu izby rolniczej, organu statutowego krajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników. Odznaka jest nadawana jednokrotnie”.
W uzasadnieniu wniosku Andrzeja Chabrosa napisano: „Absolwent Technikum Rolniczego w Ludwinie. W 2001 r. ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie na kierunku Rolnictwo – specjalność Agronomia. W latach 2004-2010 pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Łęcznej (w tym jako kierownik od 2006 do 2008 r.). Od roku 2010 do chwili obecnej – Wójt Gminy Ludwin. Założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Zezulinie, aktywny strażak, Prezes Zarządu Gminnego Straży Pożarnej oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej. Uznany społecznik. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha, specjalizujące się w uprawie warzyw”.
Przyznanie odznaki jest formą podziękowania za zaangażowanie i odniesione sukcesy, wkład w rozwój rolnictwa i wsi. W przypadku Andrzej Chabrosa, dla którego praca na roli jest prawdziwą pasją, to wyróżnienie za kontynuowanie tradycji rodzinnych, modernizację gospodarstwa, stosowanie najnowszych osiągnięć nauki rolniczej, korzystanie z najnowocześniejszego sprzętu i maszyn. Ale również docenienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsi, prawdziwe liderowanie w środowisku wiejskim, inicjowanie działań konsolidujących zbiorowość gminy, dbanie o wygląd i estetykę współczesnej wsi.
Odznakę podczas Święta Plonów w Końskowoli wójt gminy Ludwin otrzymał z rąk reprezentanta ministra rolnictwa, marszałka Sławomira Sosnowskiego i wojewody Wojciecha Wilka. – Przyznanie odznaki honorowej „Wyróżniony dla Rolnictwa” to dla mnie ogromny zaszczyt – mówi Andrzej Chabros. – Praca rolnika jest nierozerwalnym połączeniem pasji z umiłowaniem do ziemi, często przynoszącą zmęczenie, czasem bezsilność, jak w przypadku tegorocznej suszy, ale też ogromne zadowolenie. Ta praca kształtuje charakter, wyzwala nowe siły oraz uczy wartości i szacunku. Otrzymane wyróżnienie, jest dla mnie wyróżnieniem wszystkich rolników, przede wszystkim naszych, z gminy Ludwin. Razem pokazujemy, że możemy konkurować z najlepszymi, że potrafimy osiągać świetne rezultaty, wyprodukować żywność zdrową, dla innych nieosiągalną. Za ten wysiłek i poświęcenie dziękuję Wam wszystkim. Jestem dumy, że mieszkam na wsi, wśród ludzi uczciwych i odważnych, wykonujących potrzebny i ciężki zawód. Jesteście dla innych wzorem do naśladowania – powiedział wójt gminy Ludwin.

Fot. Anna Jakimiak/WODR Końskowola
Andrzej Chabros (czwarty od prawej) podczas uroczystości wręczenia wyróżnienia

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!