Oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „LUDWINIAK” w Ludwinie
31 grudnia 2015

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gminny Ludowy Klub Sportowy „LUDWINIAK” w Ludwinie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.”Zakup sprzętu tenisowego w celu prowadzenia treningów z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz uczestnictwo w turniejach i zawodach tenisowych ” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ludwin oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Ludwinie.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2015 r. osobiście lub w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Ludwinie do Pani Moniki Gryglickiej, pok. 5 oraz w formie elektronicznej na adres [email protected] (formularz uwag do pobrania).

Załączniki:
1.Oferta realizacji zadania publicznego.
2. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta_do_ogloszenia_GLKS_LUDWINIAK.d
Oferta_do_ogloszenia_GLKS_LUDWINIAK.d
Oferta_do_ogloszenia_GLKS_LUDWINIAK.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!