Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinie
9 lipca 2020

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ochotnicza Straż Pożarna
w Ludwinie
złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Letnia kolonia profilaktyczno-sportowa” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19 a ustawy zamieszcza się ofertę na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ludwin oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Ludwinie.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 lipca 2020 r. osobiście lub w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Ludwinie do Pani Moniki Gryglickiej, pok. 5 oraz w formie elektronicznej na adres [email protected] (formularz uwag do pobrania).

 

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ

Informacja o ogłoszeniu

Oferta OSP Ludwin

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!