Oferta OSP Piaseczno
27 lipca 2012

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(z późn. zm.).

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Piasecznie złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie siłowni w Piasecznie” w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ludwin oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Ludwinie.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2012 r. osobiście lub w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Ludwinie do Pani Moniki Gryglickiej, pok. 5 oraz w formie elektronicznej na adres [email protected] (formularz uwag do pobrania).

Załączniki:

1. Oferta realizacji zadania publicznego
2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
3. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta OSP Piaseczno
Oferta OSP Piaseczno

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!