Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów gimnazjum oraz młodzieży w wieku 16-18 lat
26 czerwca 2018

Zgodnie z art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
„ Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go  o formie spełniania obowiązku  nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie”.

Dlatego też proszę o dostarczenie dołączonego oświadczenia do Wydziału Oświaty Gminy Ludwin ( budynek przy aptece) do dnia 30.09.2018r.

Oświadczenie-o-uczęszczaniu-dziecka-do-szkoly

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!