OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA
31 sierpnia 2023

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.” Proszę o dostarczenie oświadczenia do Wydziału Oświaty Gminy Ludwin ( budynek przy aptece)   do dnia 30.09.2023r.

Wzór Oświadczenia-o-uczęszczaniu-dziecka-do-szkoly 3

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!