Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół średnich do ukończenia 18 roku życia.
17 sierpnia 2020

Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół średnich do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910)

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Dlatego też proszę o dostarczenie dołączonego oświadczenia do Wydziału Oświaty Gminy Ludwin ( budynek przy aptece) do dnia 30.09.2020 r.

Wzór oświadczenia: Wzór Oświadczenia-o-uczęszczaniu-dziecka-do-szkoly

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!