Ogłoszenie dodatek węglowy
20 września 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie informuje, że z uwagi na brak środków z budżetu państwa nie jest możliwa realizacja wypłat dodatku w terminie wskazanym w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Ośrodek zapewnia, iż wypłata dodatku węglowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Ponadto informuje się, że zmiana przepisów wprowadza zasadę „jeden dodatek na jeden adres zamieszkania”, a także wydłuża  termin załatwienia wniosku do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Deklaracje dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym spowodowały potrzebę ponownego przeanalizowania dużej liczby złożonych wniosków, co w konsekwencji może wydłużyć terminy zakończenia prowadzonych postępowań.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!